Posts Tagged Dansk

Overbliksforløb i dansk og historie

Tegneserie af 3.t (2010)

Tegneserie af 3.t (2010)

Senest i starten af studieretningsforløbet skal eleverne have et overbliksforløb i dansk og historie. Derefter skal de skrive dansk-historie opgave. Det første møde med krav om fordybelse og fodnoter på gymnasiet.

Jeg har selvfølgelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at eleverne får det ønskede overblik. Man kan slutte af med at lave tidslinjer eller simple tegneserier, som I kan se et eksempel på her.

Jeg brugte Emkjær (red.) “Verdenshistorisk oversigt” , Systime (forkortet ‘VHO’ ) , forskellige kilder på nettet og nogle tekster, der egner sig til “historisk læsning”, dvs. de fiktive fortællinger læses med fokus på nogle karakteristiske politiske, økonomiske eller idehistoriske forhold. Det er en god idé at bevidstgøre eleverne om at det netop er én ud af mange læsemetoder, allerede i 1.g.

Hvordan gør I det på din skole?

Hvilke tekster læser du?

Hvordan skemalægges det?

Hvordan kobler du forløbet til dansk-historieopgaven?

Comments (5)

Undervisning i danskfagets metode

Mange elever bliver meget fjerne i blikket, når man siger ’metode’. Det er noget svært og abstrakt. Måske er det lettere at forstå, når man griber fat i deres hverdagserfaringer.

For at få det lidt ned på jorden kan man lave følgende øvelse: Lad eleverne udfylde de manglende felter i nedenstående skema. Første kolonne skriver man 3-4 forskellige vidensområder, i anden kolonne konkrete eksempler på hverdagsmetoder og i 3 kolonner mål for aktiviteten. Et mål på facebook kan være at få flere venner , fx.

Vidensområde                      /             Metode                   /                Mål

Fodbold

Bagning (ikke på det modsatte køn)

Musik

Facebook

Eleverne får 5 minutter til at udfylde felterne. Der er to pointer med øvelsen:

1)      ’Metode’ betyder ’vejen til målet’. Det er lettere at se med bagning end med den hermeneutiske spiral.

2)      Målet er styrende for hvilken metode, man vælger.

Jeg tror 10-øren faldt for et par et stykker. “Nåeh, er det bare dét, det betyder.”

Det skal selvfølgelig overføres på undervisningen i danskfagets metoder : Hvorfor vælger man at bruge hhv. biografisk, nykritisk, strukturalistisk, læserorienteret, ideologikritisk, psykoanalytisk og-hvad-de-ellers-hedder metode – læseren har en kæphest, et mål med sin læsning, som ofte rækker udover at forstå teksten i sig selv. Derfor vælger man at læse

Og det skal overføres på AT, hvor målet jo er at få svar på sin problemformulering.

Hvordan underviser du i danskfagets metoder?

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: