Posts Tagged Historiedidaktik

At introducere historiefaget

Hvordan kan man fra første historietime stimulere elevernes interesse for faget og fagets metoder?

Mange 1.g’ere kommer til den første historietime med forventning om at møde Tollundmanden ved katedret med en pose runesten om livet og hieroglyffer i ørerne  (okay, det er måske lidt overdrevet). Vi starter af praktiske grunde med Middelalderen, men det ligger jo meget fjernt fra eleverne, og jeg tror man skal starte med at tage udgangspunkt i elevernes egen historie.

Jeg har afprøvet 2 ideer i praksis, som fungerede OK, og som jeg begge nåede i en 70-minutters lektion.

Idé 1:

Som lektie til 1. lektion kan man bede eleverne medbringe en kilde fra deres personlige historie. Det kan være et brev, feriefotos, noget særligt tøj, osv. osv.  Det giver læreren mulighed for at lære eleverne at kende, og det kan bruges til at introducere begreberne levn og beretning for eleverne. Hvilke spørgsmål kan elevens kilde bidrage til svaret på – og hvilke spørgsmål kan kilde IKKE svare på. Man kunne starte i grupper og fortsætte i plenum – jeg gjorde det bare i plenum.

Idé 2:

Introducer kildekritik for eleverne ved at gøre dem opmærksomme på den kildekritik, de udøver dagligt.  Jeg starter med en lille fiktiv historie om Jytte og Jonas, der har været kærester i et halvt år. Men nu går der rygter om, at Jytte (eller Jonas) var sammen med en anden til sidste gymfest.  Jeg introducerer forskellige øjenvidner og beder eleverne tage stilling til udsagnenes værdi.

Andre ideer?

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: